W Europie raka leczą. Polacy na raka umierają

Raka prostaty da się pokonać stosując środek medyczny na nowotwór piersi, za to środek na czerniaka złośliwego może być efektywny przy leczeniu nowotworu jelita grubego. Pod warunkiem, iż zbada się, jaka mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Gdyby nasi lekarze byli w stanie diagnozować tak, jak ich amerykańscy koledzy, ludzie z rakiem uniknęliby niszczącego leczenia, np. wykorzystywanej w zasadzie na ślepo trafił chemioterapii. Dużej grupie z takich osób uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie niezbyt dawno temu dzieliliśmy nowotwory w zależności od części ciała, które obejmowały. Diagnozowano raka piersi, płuca, jelita albo prostaty W dzisiejszych czasach wiemy, że to naturalnie nie tylko obszar występowania, lecz przede wszystkim pojawianie się określonych mutagenów powoduje, iż zalecony medykament okazuje się być skuteczny lub absolutnie nie. Foundation Medicine w Cambridge bada nadesłane fragmenty tkanki nowotworowej pacjentów z całej planety sprawdzając do tego wiele genów, które będą mogły mieć wkład w rozwijaniu się nowotworu. Dla każdego człowieka opracowuje unikalny raport przedstawiający dostępną wiedzę w zakresie wyszukanych zmian genomowych a także wskazówki, które leki i dlaczego będzie można zastosować w danej sytuacji.

U 20 letniej Amerykanki Corey Wood guza płuc zdiagnozowano 2 tygodnie po fakcie, jak odbyła bieg półmaratonowy. Pacjentka była w doskonałej kondycji oraz absolutnie nie widać było żadnych skutków nowotworu. Podczas porady u okulisty, na którą udała się tylko po soczewki kontaktowe przekazała okuliście że pojawiają się jej błyski w oczach. Okulista polecił pełne badania, podczas jakich znaleziono zmiany nowotworowe w płucu, węzłach chłonnych jak również przerzuty do kości. Okazał się to guz płuca w czwartym stadium. Wydawać mogło się, że jedynym rozwiązaniem leczenia będzie długa i groźna dla zdrowia chemioterapia. Jej lekarz prowadzący przesłał jednakże próbki guza do wykonania badań profilowania genomowego. Wykryto, iż raka wywołała mutacja w genach ROS1 oraz jest na ten rodzaj mutacji celowane lekarstwo. Dało dobre efekty. Obecnie płuca Corey Wood pozostają zdrowe. Zbieg okoliczności? Absolutnie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Badanie form mutacyjnych znajdujących się w próbce nowotworowej u danego człowieka oraz dobór dopasowanej metody leczenia do danej mutacji – są to unikalne nastawienie do walki z rakiem. Doktor Mike Pellini szef Foundation Medicine w Cambridge w Massachusetts, która takie badania przeprowadza ocenia, że dzięki nim pacjent pobiera odpowiedni lek w niezbędnej dawce nastawiony na określony cel. Od momentu wysłania tkanki do wykonania raportu upływa w granicach 2 tygodni. By wykonać badanie potrzebna będzie skromna ilość materiału z rakiem. Może to być tkanka wzięta wcześniej do analizy histopatologicznej. Wynik analizy prezentuje informację o najważniejszych dla przebiegu leczenia zmianach nowotworowych, ewentualnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach w warunkach klinicznych wykonywanych nad lekami, jakie są w stanie pomóc. Ta wiedza będzie pozwalać lekarzowi znaleźć najlepsze leczenie.