Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, bowiem czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie inflacji (drożeją towary z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, motywuje pozostałe państwa, które są głównymi partnerami w handlu, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem liczby towarów i usług, które jesteśmy w stanie zakupić za odpowiednią kwotę. Z reguły jest ona efektem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się obniżeniem kursu określonej waluty w odniesieniu do innych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost ceny towaru lub uslugi. Termin używany głównie w odniesieniu do podniesienia wartości waluty lokalnej do waluty innego kraju w sytuacji ruchomych kursów walut (będzie on on normowany poprzez rynek). Oznacza wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie konsekwencją deflacji. W układzie stałego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty lokalnej, ograniczenie kosztów realizacji zadłużenia międzynarodowego a także ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr zagranicznych. Przykre skutki aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu oraz przyrost kosztów pracy w odniesieniu do wartości pracy w innych krajach.Efektem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.