Bardzo trudne życie naszego fintechu. Tylko wybrani mogą zarabiać.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział 170 firm obecnych na rynku finansowym wykorzystując innowacyjne technologie. O tym, z jakiego powodu lokalnym fintechom daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. Jak prezentuje się średnio statystyczny fintech? Będzie to mała firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Prawdopodobnie pracuje w obszarze płatności a także ma niskie jak na możliwości tego sektora przychody (do 5 mln zł). ogromna część przedsiębiorstw skupia […]

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, bowiem czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie inflacji (drożeją towary z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, motywuje pozostałe państwa, które […]