Bardzo trudne życie naszego fintechu. Tylko wybrani mogą zarabiać.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział 170 firm obecnych na rynku finansowym wykorzystując innowacyjne technologie. O tym, z jakiego powodu lokalnym fintechom daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. Jak prezentuje się średnio statystyczny fintech? Będzie to mała firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Prawdopodobnie pracuje w obszarze płatności a także ma niskie jak na możliwości tego sektora przychody (do 5 mln zł). ogromna część przedsiębiorstw skupia […]