Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Wykonana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, bowiem czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie inflacji (drożeją towary z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, motywuje pozostałe państwa, które […]